we heart

we are

Tigran Andreasyan Tigran Andreasyan CEO
Gurgen Adiyan Gurgen Adiyan CTO
Davit Kasparov Davit Kasparov Project manager
Vahagn Kocharyan Vahagn Kocharyan Project manager
Vahan Alaverdyan Vahan Alaverdyan Project manager
26 + experts

con-
tacts