Բարև

Ով ենք մենք

Sceon-ը մենք ենք

և մենք աշխատում ենք լինել օրինակելի ընկերություն, որը քայլում է ժամանակին համընթաց՝ նպաստելով Հայաստանում ՏՏ ոլորտի զարգացմանը։

Մեր պատմությունը

Sceon-ը Հայաստանում գործող ՏՏ ոլորտի ընկերություն է, որն ունի տասը և ավելի տարիների պորֆեսիոնալիզմի և գերազանցության փորձ։ Մոտ 50 հմուտ և եռանդուն մասնագետներից կազմված մեր թիմը կառավարում է գովազդային հարթակներ ամբողջ աշխարհում՝ ԱՄՆ-ից մինչև Եվրոպա, Ավստրալիա և այլուր:Մենք որդեգրել ենք, լինել օրինակելի ընկերություն, որը քայլում է ժամանակին համընթաց՝ նպաստելով Հայաստանում ՏՏ ոլորտի զարգացմանը, տեսլականը։

Մեր պատմությունը

Sceon-ի արժեքները

Արժեքները, կարծում ենք, անփոխարինելի են կազմակերպությունում խթանող միջավայրի համար։ Sceon-ի կորպորատիվ մշակույթի արժեքներն են՝

who-we-are
who-we-are
who-we-are
who-we-are

Առաջնորդության Ոճը

Sceon-ում մենք որդեգրել ենք V-Lead (V-հաղթանակներ) առաջնորդության մոդելը: V-Lead-ը առաջնորդության մոդել է, որը բխում է մեր կորպորատիվ արժեքներից, մարդ-մարդ հարաբերություններից, մեր բիզնես կարիքներից և նախատեսված է մեզ տանելու առօրյա փոքր և մեծ Հաղթանակների:

Մենք փոխում ենք – Մենք հավատում ենք փոփոխությանը և ընդունում ենք այն: Կառավարելով փոփոխությունները և արագ արձագանքելով անընդհատ փոփոխվող աշխարհին՝ V-Lead:

Մենք ծառայում ենք – Մենք հավատում ենք ծառայող ղեկավարությանը: Աշխատակիցներին խրախուսելով աճի հնարավորությունների, հզորացման, ուսուցման, կոնցեպտուալիզացիայի, կարեկցանքի, խնամակալության և համայնքային ոգու միջոցով, V-Lead:

Մենք կիսում ենք – Մենք հավատում ենք ընդհանուր կառավարմանը: Կիսելով լավագույն փորձը, դեպքերի ուսումնասիրությունները և ապացույցները, ստեղծելով կոկիկ քաղաքականություն և ընթացակարգեր, ինչպես նաև ստեղծելով կազմակերպչական գերազանցություն, V-Lead:

Sceon-ի առաջնորդությունը
Ով ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենք
Ով ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենք
Ով ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենք
Ով ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենքՈվ ենք մենք

CSR

Մենք ունենք տեսլական, որ պետք է խորություն և լայնություն տանք Հայաստանի ՏՏ ոլորտին։ Դա մեր սոցիալական պատասխանատվության մի մասն է, որը մենք իրականացնում ենք հատուկ վերապատրաստման և զարգացման ծրագրի միջոցով. Sceon-ի մասնագետները դասավանդում, վերապատրաստում և ուղղորդում են երիտասարդ տաղանդներին, ովքեր ցանկանում են դառնալ ՏՏ ծրագրավորողներ անվճար հիմունքներով:

Մենք նաև տեսլական ունենք, որ «բնությունը մեր ձեռքերում է»։ Այս կարգախոսին հետևելու նպատակով մենք ապահովում ենք Sceon-ի ռեսուրսների պատասխանատու օգտագործումը՝ ջուր, էլեկտրականություն, թուղթ, պլաստիկ և ցանկացած այլ տարրեր, որոնք կարող են բացասաբար ազդել մեր մոլորակի վրա, եթե չվերամշակվեն կամ ողջամտորեն չօգտագործվեն:

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն